Home
 
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 20 lipca 2023 roku następuje zmiana adresu siedziby Spółki Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.

Nowy adres siedziby firmy to:
ul. Starobrzeska 67 G, 49-305 Brzeg.

Pozostałe dane Spółki takie jak nr konta bankowego, NIP, Regon pozostają bez zmian. Zmianie nie ulegają także adresy e-mail oraz numery telefonów. W związku z powyższym prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji dotyczącej Spółki na wskazany powyżej adres, jak również o ujawnianie nowego adresu siedziby Spółki na wszelkich fakturach, rachunkach lub innych dokumentach kierowanych do Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.
Jednocześnie informujemy, że zmiana adresu Spółki pozostaje bez wpływu na ważność podpisanych umów i nie wymaga ich zmiany.
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. w Brzegu oferuje:

- Budowę dróg i ścieżek rowerowych

- Remonty cząstkowe nawierzchni dróg masą bitumiczną

- Remonty dróg
patcherem

- Mieszanki mineralno - asfaltowe

- Powierzchniowe utrwalanie dróg za pomocą kombajnu wielofunkcyjnego VIASEALER 26

- Zbieranie i przetwarzanie odpadów o kodach:

► 17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
► 17 01 81 - Odpady z remontów i przebudowy dróg 
► 17 03 02 - Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01
► 17 05 08 - Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 08

- Kruszywo uzyskane w wyniku rozkruszenia destruktu asfaltowego oraz betonowych elementów budowlanych

- Wynajem i usługi sprzętu drogowego

- Stabilizacje gruntu za pomocą specjalistycznej maszyny VALENTINI

- Nawierzchnie typu "slurry seal"

- Transport drogowy towarów